Sandnes Havn utvider!

I forbindelse med etableringen på Lura ferdigstiller vi to nye bygg i 2018. Dette gir mulighet for å kunne tilby ulike typer lokaler fra produksjonshaller med traverskraner til ute- og innelagring av gods og utstyr. Området ligge nært til Forus og E-39 med god adkomst.

Vi ønsker oss primært kontakt med leietakere som ser fordelen med å være på et havneområde og ha tilgang på kai og kraner m.v. Vi har også selskaper på området som kan tilby ulike tjenester som stuffing/stripping av containere, transportarbeid, mekanisk/hydraulisk arbeid osv.

Ta kontakt med oss for å gå gjennom dine behov. Alle henvendelser behandles fortrolig.

Kontaktinformasjon

thor.thingbo@sandneshavn.no
+47 950 23 485