TERMINALTJENESTER

HAVNETJENESTER

FORTØY- OG LØSKAST

Det er pliktig fortøyning og løskast for skip over 400 BT i Sandnes Havn. Fortøyning og løskast bestilles 45 minutter før ankomst eller avgang på tlf: 92881219

SKIPSAVFALL

Skipsavfall meldes inn på ankomstmelding i SafeSeaNet, spesialavfall og større mengder avfall avtales særskilt
Sjekk ut avfallsplan

STRØM

Vi kan tilby landstrøm for skip med lengre liggetid etter nærmere avtale.

VANN

Du kan forhåndsbestille ferskvann til skipet. Bestilling skal skje til post@sandneshavneterminal.no i god tid før ankomst.