PRISKALKULATOR

Skipets vekt i BT

Kalkuler
Total
kostnad pr. døgn

Alle skip som anløper Sandnes havn betaler et vederlag basert på skipets størresle i bruttotonn (BT). Satsen er Kr 1,00 pr BT pr. påbegynt døgn.

Vederlaget erstatter tidligere anløpsavgift, kaiavgift, ISPS gebyr og avfallsgebyr.

Minimumspris er KR 250 pr. døgn

For større mengder avfall og spesialavfall avtales det, og betales særskilt.

Kostnad 1 døgn liggetid (oppgitt i NOK)

Anløpsavgift
kr
Kaivederlag
kr
ISPS gebyr
kr
Avfallsgebyr
kr
Total
kr

PRISLISTE

Godsvederlag

KR 10 pr tonn.

Bulklaster med sand, jord, salt, kalk m.v betaler kr 7 pr. tonn.

Kubikklast omregnes til tonn.

Tømmer, egen tonnpris.

Alle priser er eks. mva.