Om Sandnes Havn

Sandnes Havn skal være et attraktivt, miljøvennelig og effektivt logisitkknutepunkt for næringslivet i Sandnes og på Jæren til beste for innbyggerne og samfunnet. Kundens behov skal være styrende for våre tjenester

Sandnes havn KF har som formål å drive havnen med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte, samt sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov. 

Havnens virksomhet reguleres av Havne- og farvannsloven (åpnes i nytt vindu) har som formål å legge til rette for rimelig og sikker sjøtransport.

I Sandnes Havn KF er det 3 faste ansatte.