Om Sandnes Havn

Sandnes Havn skal være et attraktivt, miljøvennlig og effektivt logistikknutepunkt for næringslivet i Sandnes og på Jæren til beste for innbyggerne og samfunnet. Kundens behov skal være styrende for våre tjeneste

Sandnes havn KF 

Foretakets formål er å drive Sandnes havn med tilhørende bygg og eiendommer på en forretningsmessig måte, samt å sørge for at havnen til enhver tid er en effektiv havn som tilfredsstiller brukernes behov. Foretaket skal ikke ha erverv som formål.

Havnens virksomhet reguleres av Havne- og farvannsloven (åpnes i nytt vindu) har som formål å legge til rette for rimelig og sikker sjøtransport.

I Sandnes Havn KF er det 2 faste ansatte.