Sandnes Havn får inn to store enheter i uke 17!

Publisert den Apr 22, 2018, oppdatert Apr 26, 2018

I forbindelse med Martin Linge utbyggingen og hvor hovedarbeidene skjer ved Rosenberg WorleyParsons er det besluttet at to enheter skal ligge i Sandnes havn til slutten av juli når de skal tas ut i Nordsjøen for sammenkobling.

Den ene delen er flammetårnet på plattformen som ligger på «Dongbang Giant no3» som er et Sør-koreansk tungløftskip med mål 152 x 38 meter med en bruttotonnasje på 12182 tonn.  Dette skipet skal ligge i indre havn på den piren som normalt brukes til tømmer.  Tårnet vil ligge inn over land som innebærer at deler av området som frem til nå har vært alment tilgjengelig, blir avsperret i denne perioden.  Det skal utføres mindre arbeider på tårnet for å klargjøre for monteringen offshore.

 

Den andre delen er boligkvarteret som ankommer på en lekter som er 165 meter lang og 42 meter bred.  Denne skal ligge utenfor havnens hovedkai på Lura.  Her skal det foretas gjennomgang og testing samt mindre monteringsarbeider frem til juli.  Boligkvarteret kommer fra Emtunga Verftet i Gøteborg.  Link til video som viser lastingen i Gøteborg:  https://www.youtube.com/watch?v=hnDh3vWuO1U

 

Under anløpene vil det bli utstrakt bruk av taubåter og vi henstiller alle til å holde god avstand fra operasjonene samt å rette seg etter anvisninger som blir gitt.  Da fortøyningstidspunkt vil være avhengig av ankomst til Sandnes kan dette medføre støy som kan være til sjenanse om natten, noe vi beklager, men operasjonen må gå uavbrutt til enhetene er forsvarlig fortøyd.  Etter at enhetene er fortøyd skal det holdes god avstand fra annen trafikk på sjøen.  

 

Ønskes ytterligere opplysninger vennligst ta kontakt med Havnesjef Thor Thingbø på 95023485.