Ny kai er ferdig

Publisert den Jul 07, 2020, oppdatert Jul 07, 2020

Vi er i innspurten med den nye kaien vår. I disse dager foregår montering av fendere, inntilfylling og asfaltering. Arbeidene har gått som planlagt og det har heldigvis ikke vært noen alvorlige HMS hendelser underveis. Med den nye kaien har vi 350 meter kailinje med god dybde og når vi får flyttet en kaikran fra indre havn i løpet av høsten har vi mulighet for å betjene 2 skip samtidig med kaikran. Det nye arealet vil også gi etterlengtet mulighet for prosjektlaster og oljeutstyr m.v. som skal inn for vedlikehold.

Det er Skanska Norge AS som har hatt entreprisen.

Med denne siste utvidelsen har vi ett topp moderne og fremtidsrettet havneanlegg i regionens geografiske midtpunkt - Sandnes!