LANDSTRØMSANLEGGET FERDIG

Publisert den Feb 24, 2021, oppdatert Feb 26, 2021

Vi har nå ferdigstilt vårt nye landstrømsanlegg på Somaneset. Dette vil gi rederiene gode muligheter for å spare både miljøet og redusere kostnadene når de ligger i havnen samtidig som støy fra hjelpemotorer blir redusert som er bra for både mannskap, ansatte i havnen og våre naboer.

Det første skipet som ble koblet til er "MF Bergensfjord" som ligger inne for vedlikehold i regi av World Wide Shipservice AS i Stavanger.

Anlegget er viktig for å kunne tilby kaiplass til mobilisering og vedlikehold av skip samt at dette reduserer forurensing og støy fra hjelpemotorer til skipene når de ligger i havn. Over tid vil flere og flere regulære godsskip også få anledning til å koble seg til landstrøm slik at allerede miljøvennlig sjøtransport kan bli ennå "grønnere"!

Anlegget er levert av Blueday AS og har følgende spesifikasjoner:

Følgende spenninger leveres:

400V/440V/480V/600V/660 V/690V

 

Følgende frekvenser leveres:

50Hz/60Hz ved alle spenninger

 

Maksimal effekt per skip:

1.000 kVA (dersom to skip er tilkoblet samtidig, er maksimalt samlet effektuttak begrenset oppad til 1.700 kVA)