Flytting av 23T havnekran fra Indre havn

Publisert den Dec 07, 2020, oppdatert Dec 07, 2020

Vi har bestemt oss for å flytte ut den beste av våre Moldekraner i Indre havn. Den har ikke så stor kapasitet i tonn (23) men er en veldig god og effektiv kran for mye av godset over Sandnes havn. Så etter 40 års samliv i indre havn har de sist uke skilt lag og den ene skal fortsette sitt virke på Somaneset mens den andre skal stå igjen som et minne i Havneparken.

Flyttingen skjedde ved hjelp av mobilkraner og lekter og nå er vertfall kranen plassert på kaien vår og vi antar den vil være operativ på nyåret. Da vil vi også kunne betjene to skip med kran på samme tid med de fordeler dette innebærer.