Endring fra 01.04.2017

Publisert den May 09, 2017, oppdatert Nov 15, 2017

Sandnes Havn KF tar bort anløpsavgiften og forenkler sine priser fra 01.04.2017. Avgiften har vært beregnet med hjemmel i Havne- og farvannsloven og skal dekke havnens kostnader til farledsforvaltning.  

Samtidig har havnen revidert og forenklet sin prisliste slik at det er lettere for kunder og vare eiere å finne den informasjon de søker. Det har tradisjonelt vært litt vanskelig for utenforstående å få oversikt over prisene i havner da totalprisen har bestått av flere pris elementer som anløpsavgift, sikkerhetsvederlag(ISPS), kaivederlag og avfallsgebyr.

Sandnes havn har nå slått alle elementene sammen slik at det fra nå blir en pris som dekker alt.

Den nye prisen er kr 1,00 pr bruttotonn (BT). For de fleste skipene som anløper Sandnes havn vil den nye ordningen innebære en prisreduksjon, mens det for de over 5000 BT vil være en marginal økning.

Endringen erSandnes havns bidrag for å sikre gode økonomiske rammevilkår for sjøtransporten samtidig som det blir enklere for kunder og vareeiere å beregne hva et anløp skal koste.

Varevederlaget som har vært uendret siden 2011 beholdes med kr 7 pr tonn for bulkvarer og kr10  pr tonn for stykkgods.

Endringentrer i kraft fra 1.4.2017.