Coronavirus - informasjon/ Corona outbreak - information

Publisert den Mar 12, 2020, oppdatert Mar 13, 2020

Den pågående Corona situasjonen medfører et stort informasjonsbehov. For sjøtransportens del er det Kystverket som videreformidler informasjon fra ulike deler av beredskapsorganene. Vi anmoder om at vi blir kontaktet pr telefon og epost for å begrense smittefare så langt som mulig.

English:

Due to the Corona outbreak we urge that visits to the port is held to a minimum and that contact is done by phone or email. If more information is needed please refer to NCA website

www.kystverket.no