Bygging av ny kai er i gang!

Publisert den Dec 09, 2019, oppdatert Dec 09, 2019

I disse dager starter forlenging av hovedkaien i søndre del. Det skal bygges ca 60 meter kai med kranspor og forberedt for landstrømanlegg. Entreprenør er Skanska AS. Det blir også lagt til rette for at en av våre kraner i Indre havn kan flyttes ut til den nye kaien. Pelingen holder på til ca medio februar og vi håper den nye kaien er klar for bruk til sommeren 2020. Vi beklager at det vil bli noe støy fra pelearbeidene. Når arbeidene er ferdige vil vi kunne betjene 2 skip med kranene samtidig og derved redusere behovet for forhaling og ventetid i havnen. Landstrømanlegget skal også være på plass i løpet av 2020 og vil gi en enda mer miljøvennlig sjøtransport selv om det vil ta tid før alle skip er klargjort for denne type løsning.