Begrensing av antall båter i Sandnes Gjestehavn

Publisert den Aug 01, 2019, oppdatert Aug 06, 2019

I samråd med Rogaland Brann og Redning IKS samt arrangøren av BLINK festivalen har vi innført en begrensing på hvor mange båter som kan ligge fortøyd i gjestehavnen.

Sør for flytebryggene er det maks 3 båter i bredden og utenfor Mondo er det maks 2 båter. Plassene utenfor rådhuset er forbeholdt småbåter. All fortøyning skjer på eget ansvar og spesielt på nordre brygge hvor det ikke er etablert fortøyningspunkter.

Begrensingen er innført for å ivareta sikkerheten til de som ferdes i båt ved at det blir tilstrekkelig åpent vann for evakuering og mulighet for bortsleping i tilfelle brann. All bruk av åpen ild ombord i båtene er forbudt under opphold i gjestehavnen.

Vi ønsker alle et trygt og hyggelig opphold i Sandnes Gjestehavn