Forskrift om anløpsavgift

Innledende bestemmelser

1.1 Hjemmel

Anløpsavgift er fastsatt i henhold til lov 2009-04-17 nr. 19: Lov om havner og farvann (Havne- og farvannsloven 2009) med tilhørende forskrifter.

1.2 Sjøområdet og avgiftdekning

Sandnes havn og Sandnes kommunes sjøområder omfatter sjøområdet innenfor linjer trukket 1 nautisk mil utenfor grunnlinjen til grensen mot Stavanger i vest, Strand og Forsand i nord og Gjesdal i øst.Anløpsavgift ilegges fartøy og er fartøyets betaling for bruk av farvann; sjøareal og innretninger og tiltak som kan lette fartøyets ferdsel.

1.3 Ikrafttredelse

Forskrift om anløpsavgift for Sandnes Havn 2012 ble vedtatt i havnestyret 5/12/2011.